จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และหน่วยงานต่างๆ เปิดร้านกาชาด ในงาน " ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 "
ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมจับฉลากมัจฉากาชาด พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ที่จับฉลากได้ อาทิ รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม และรางวัลอื่นๆอีกมายมาย ณ บริเวณร้านกาชาด หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเลย ร่วมมอบของรางวัลในครั้งนี้

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย