จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการบริการโลหิต ณ หอประุชม
อำเภอวังสะพุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย