จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำโดย ผศ.ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธาน
ณ หอประชุม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ