จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุจินต์ ไทรงาม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้างานในพระราชดำริ เป็นประธานในพิธิปิดโครงการ
อบรมอาสายุวกาชาด รุ่น 4290/ตง.82 ณ เลตรังบูติกรีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง