จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสุจิตรา ฉวีรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โครงการ Big d day " โรบินสันสานฝัน
ปันใจให้น้อง " ณโรงเรียนบ้านนาหลัก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร