จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางสาวภคภรณ์ มัจฉากล่ำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ
ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญ ร่วมเป็นเกียรติมอบเงินสงค์เคราะห์เด็ก เพื่อเป็น
ของขวัญปีใหม่ ให้แก่แม่และเด็กที่ร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมอบให้มารดาที่คลอดบุตร จำนวน 5 คน เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล และเพื่อช่วยเหลือ
แม่และเด็กแรกเกิดที่มีอายุไม่เกิน 4 เดือน หรือ เกิดระหว่างเดือน กันยายน 2560 - ธันวาคม 2560 ณ ตึกสุตินารีเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี