จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและคณะ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้จัดหาโลหิตและการให้โลหิตที่ปลอดภัย
ประจำปี 2561 และเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อบทบาทกาชาดกับการบริจาคโลหิต โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม