จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ณ หอประชุมนานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน