จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
จัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมนานาชาติ 40 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการนี้ นายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย