จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางอุษณี  จงจิระ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายยงยุทธ ชนานิรมิตผล
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
กรมราชทัณฑ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการอบรมอาชีพ นวด ดัด จัดสรีระ บำบัดอาการออฟฟิสซิมโดร์ม โดยเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพ
ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังนำไปใช้ประกอบวิชาชีพภายหลังพ้นโทษ ตามภารกิจ
การคืนคนดีสู่สังคม หลังจากนั้นร่วมเยี่ยมชมตลาดราชภิวัฒน์ ตลาดผลิตผลคนดี เถ้าแก่น้อย เถ้าแก่เนี้ย ตลาดส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านราชทัณฑ์
และผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์ ณ บริเวณตลาดราชภิวัฒน์ เรือนจำกลางนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์