จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันพฤหัสที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางอรสา วงศาโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอภายในเขตจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 อำเภอ ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร