จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 12 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ,สมาชิกเหล่าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวัน 12 สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ ณ โรงแรมวีวัน อ เมือง จ นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา