จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากจน
อีกจำนวน 20 ชุด ณ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา