จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 10 มิถุนายน 2559 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน
2559 ณ บริเวณพื้นที่ป่าป่าชุมชนภูหลวง บ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย พร้อมกันนี้ได้นำถุงยังชีพมามอบอีกจำนวน 30 ชุด

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา