จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนี บุญญะโสภัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในการพิธีเปิดการอบรมสมาชิกยุวกาชาดนอกโรงเรียน รุ่นที่ 2697 /สค.20 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2558 ณ เรือนจำ
จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร