ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตา ตามโครงการ " เหล่ากาชาดห่วงใย ผู้สูงวัยมองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา ประจำปี 2557 "