เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ขอส่งแผนการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม 2556