แผนดำเนินงานการรับบริจาคโลหิและออกหน่วย พอ.สว. ของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือน มกราคม 2556