ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เดือนธันวาคม 2555

วันที่

ภารกิจ

สถานที่

หมายเหตุ

จันทร์ที่ 3

08.30 น. รับบริจาคโลหิต

ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฏานุประดิษฐ์

อังคารที่ 4

08.30 น. รับบริจาคโลหิต

สนง.สงเคาระห์การทำสวนยาง

ศุกร์ที่ 7

13.00 น. รับบริจาคโลหิต

ห้างโฮมโปร สาขาตรัง

พุธที่ 12

08.30 น. รับบริจาคโลหิต

โรงเรียนกันตังพิทยากร

พุธที่ 19

08.30 น. รับบริจาคโลหิตตามวาระ

อ.ห้วยยอด

ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด

พฤหัสบดีที่ 20

08.30 น. รับบริจาคโลหิต

สถานีอนามัยคลองปาง

อังคารที่ 25

08.30 น.  รับบริจาคโลหิตตามวาระ อ.วังวิเศษ

ศาลาประชาคม อำเภอวังวิเศษ