ตารางการปฎิบัติงานและรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2555