ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด !!!