แผนออกปฏิบัติงานและรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555