จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและมอบแว่นตาผู้สูงวัย ในวาระกาชาดจังหวัดตรัง พร้อมทั้งจัดให้มีการจับรางวัลมอบทีวีสี
ให้กับผู้บริจาคโลหิตที่โชคดี ซึ่งได้แก่คุณมารยาท พริกหอม พร้อมนี้ได้มอบเสื้อกาชาด จำนวน 10 ตัว ให้แก่ผู้โชคดี
ทั้งนี้ได้โลหิต จำนวน 149 ถุง เป็นจำนวน 52,150 ซี.ซี. และมอบแว่นสายตาผู้สูงวัย จำนวน 350 อัน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง