กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสุภาศรี  แผ่ความดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง รับบริจาคโลหิต
ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง จำกัด อ.ทุ่งสง  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช