จังหวัดสงขลา

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลนครสงขลา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดสงขลา