จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี อาจารย์, บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๑๒๔ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๑๒๔ ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๘ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๓๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๔๗ ราย และ
- กรุ๊ป AB จำนวน ๑๐ ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา และอวัยวะ โดยมี
ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๑๐ ราย และอวัยวะ ๖ ราย จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองปัตตานี ร่วมให้อำนวย
ความสะดวกแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิต

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี