จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางรำไพ ภูเก้าล้วนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท โตโยต้า อันดามัน กระบี่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต
จำนวน 118 ราย ได้โลหิต จำนวน 96 ราย งดรับโลหิต จำนวน 22 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 43,200 ซีซี

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่