จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ได้โลหิต
จำนวน 106 ราย งดรับโลหิต จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 47,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย
และอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่