จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วม
กิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ
ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต 1. ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็น
ปริมาณโลหิต 40,500 ซีซี 2.บริจาคดวงตา 6 ราย 3. บริจาคอวัยวะ 4 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร