จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 109 ราย ได้โลหิต จำนวน 85 ราย งดรับโลหิต จำนวน 24 ราย
ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 38,250 ซีซีค

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่