จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตรับนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 170 ราย ได้โลหิต จำนวน 114 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 56 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 51,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 18 ราย และอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่