จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 78 ราย ได้โลหิต จำนวน 63 ราย งดรับโลหิต จำนวน 15 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 28,350 ซีซี
และหน่วยที่ 2 ห้างแม็คโครกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 57 ราย ได้โลหิต จำนวน 43 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 14 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 19,350 ซีซี

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่