จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ณ สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอำเภอบ้านตาก นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต
- ได้โลหิต จำนวน 168 ราย
- มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย
- มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก