จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 211 คน
ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 94,950 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี