จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่
หน่วยที่ 1 ณ ห้างโลตัสกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้โลหิต จำนวน 42 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 17 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 18,900 ซีซี
หน่วยที่ 2 ณ ห้างบิ๊กซีกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 64 ราย ได้โลหิต จำนวน 45 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 19 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 20,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่