จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมาย
ให้ นางพัชนี สมศักดิ์ ภริยาได้อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต
จำนวน 67 ยูนิต และได้รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 รายและได้รับบริจาค ดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง