จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันนที่ 10 กันยายน 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่ ตรวจรับวัสดุ (บ้าน)ช่อมแชมที่อยู่อาศัย หลังๆละ 20,00 บาทตรวจรับวัสดุซ่อมแชมบ้าน ณ บ้านนายสมศักดิ์
เก่งธัญกรรมบนเลขที่17หมู่ที่5ตำบลหนองพังค่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี