จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางไพจิตร กิ่งสุวรรณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ / ภริยานายอำเภอ พร้อมด้วยทีมเวรคุณแม่อาหม่วยนำโดยนางลดาวัลย์ โควสุรัตน์
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯและกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาค. โลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยง โดยมี
นายวิบูลย์ กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา อปท. ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลเข้าร่วมบริจาคโลหิต. อวัยวะและดวงตา ซึ่งมี ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 197 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต
จำนวน 197 ยูนิต และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดวงตา 4 ราย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ