จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นางรานี เขียวเล็ก หัวหน้างานโลหิต
และนางสาวพรทิพย์ พรหมมณี หัวหน้างานอวัยวะและดวงตา พร้อมคณะกรรมการ ,สมาชิกเหล่ากาชาดและจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอกันตัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง นำประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต
อวัยวะและดวงตา สำหรับวันนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 184 ราย สามารถจัดเก็บโลหิตได้ 132 ถุง คิดเป็น 59,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
6 ราย และดวงตา 6 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง