จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 14.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ บริษัท นิธิบูรณ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 91 ราย ได้โลหิต จำนวน 38,150 ซีซี พร้อมกันนี้
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 24 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก