จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 56 ราย ได้โลหิต จำนวน 22,100 ซีซี
พร้อมกันนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 19 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก