จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 105 ราย ได้โลหิต จำนวน 74 ราย งดรับโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
33,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่