จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับ บริษัท
กรีนกลอรี่ จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน " บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้
สามคนรับ " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม บริษัท
กรีนกลอรี่ จำกัด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 53 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 44 ยูนิต (คิดเป็น
15,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 9 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี