จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี/กิ่งกาชาดอำเภอท่าช้าง ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรีโดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 41 ราย ณ หอประชุมอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี