จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ บริษัทโตโยต้าบ้านไร่ ได้รับโลหิตจำนวน 23 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 9,200 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา จำนวน 2 ราย และอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี