จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 137 ราย ได้โลหิต
จำนวน 106 ราย งดรับโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 47,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และอวัยวะ
จำนวน 21 ราย

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่