จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะนาเระ อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี โดยมี อส.ทหาร และ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้ สามารถรับบริจาคโลหิตได้ 54 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 54 ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน 10 ราย
- กรุ๊ป B จำนวน 19 ราย
- กรุ๊ป O จำนวน 18 ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน 7 ราย
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ การแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา และอวัยวะ ด้วย

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี