จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น.  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ณ โรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย ได้โลหิต จำนวน 27 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 6 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 12,150 ซีซี และหน่วยที่ 2 ณ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความ
ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 47 ราย ได้โลหิต จำนวน 30 ราย งดรับโลหิต จำนวน 17 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 13,500 ซีซี

จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่