จังหวัดพังงา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต​ ณ​ อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีผู้ให้ความสนใจ และร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 119 ราย
และผู้ประสงค์บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา