กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอร่องคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯและแม่บ้านตำรวจ สภ.ร่องคำ ต้อนรับ นางกรรณิกา กองฉลาด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 145 ราย ได้โลหิต มีผู้จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย /อวัยวะ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ
นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ชาวอำเภอร่องคำ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ